Érintésvédelmi erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló tanfolyam: Felnőttképzés, szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák, informatikai tanfolyamok, gazdasági tanfolyamok, vállalati tanfolyamok, továbbképzések, tréningek, kihelyezett tanfolyamok
ioszia logo

Érintésvédelmi erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló tanfolyam

bgareworksbanner
PCB javítás és BGA átmunkálás, javítás! Vizsgálat, eltávolítás, kiforrasztás, csere, beültetés, mentés, tesztelés, stb.
Költséghatékony megoldás!


Villanyszerelő képézs
OKJ azonosító:  33 522 04 0001 33 02


Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló képzés - Időpont és tandíj

Rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés:
 - Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló 33 522 04 0001 33 02
 - FAM szerelő (a feszültség megjelölésével) 33 522 04 0001 33 03

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Az épületvillamossági berendezés szerelés keretében a szakember elosztó berendezést szerel, fogyasztásmérő helyet alakít ki, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot szerel,
világítási berendezést és készüléket szerel, villámhárító berendezést szerel, épületvillamossági berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kábelhálózatot szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort szerel, villamos gépet, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos szabadvezeték- és kábelhálózat szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és szabadvezetéket szerel, kisfeszültségű kábelt fektet és szerel, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembe vételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
 
 • Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket.
 • Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
 • A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít Helyszíni felmérést végez
 • Értelmezi a terveket, műszaki leírásokat
 • Átveszi és felméri a munkaterületet
 • Egyezteti a munkafolyamatot a partnerekkel
 • Felméri és meghatározza az eszköz- és anyagszükségletet
 • Villamos számításokat végez
 • Szükség szerint módosító javaslatot tesz
 • Kijelöli a szerelési nyomvonalakat
 • Elkészíti az egyvonalas folyamatábrát
 • Feliratozza a készülékeket
 • Összeállítja a műszaki dokumentációkat
 • Feljegyzi a változásokat a kiviteli tervekre
 • Építési naplót vezet
 • Elkészíti a mérési jegyzőkönyveket
 • Szabványossági nyilatkozatot ad
 • Dokumentálja a jegyzőkönyvi hibák kijavítását
 • Felelős minősítést ad
 • Tanulmányozza és értelmezi a munka műszaki dokumentációját
 • Munkafázisokra bontja a szerelési munkát, meghatározza a műveleti sorrendet
 • Felméri a munkaterület és a munkafolyamat veszélyeit
 • Meghatározza a munkához szükséges időszükségletet és szerelői létszámot
 • Figyelembe veszi és alkalmazza a vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi
 • előírásokat, meghatározza a védőeszköz szükségletet
 • Figyelembe veszi és alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
 • Ellenőrzi az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök
 • alkalmasságát, gondoskodik azok szakszerű tárolásáról
 • Folyamatosan egyeztet a munkaterületen dolgozó más szakmák képviselőivel
 • A munkavégzéshez meghatározott nyilvántartásokat vezet
 • Ellenőrző méréseket és vizsgálatokat dokumentál
 • Feliratokat készít és helyez el
 • Elkészíti a munka szerelői dokumentációját
 • Elszámoláshoz felméri az elvégzett munkát
 • Javaslatot tesz a kiviteli terv módosítására, megvalósulási tervre
 • Betanítja az általa szerelt villamos készülék, berendezés használatát
 • Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0899-06 Villamos szerelések
 
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
 
 • Elosztó berendezést szerel
 • Fogyasztásmérő helyet alakít ki
 • Vezetékhálózatot épít ki
 • Beltéri világítási berendezést szerel
 • Kültéri világítási berendezést szerel
 • Villamos szerelvényeket helyez el és szerel
 • Fogyasztói berendezések részére csatlakozóhelyeket alakít ki
 • Épületinformatikai és épületautomatikai hálózatot épít ki
 • Villámhárító berendezést szerel
 • Épületvillamossági berendezést javít, karbantart, kezelését betanítja
 • Kapcsoló berendezést szerel
 • Ipari elosztó berendezést szerel
 • Ipari energia elosztó hálózatot szerel
 • Vezérlő- és szabályozó berendezést szerel
 • Ipari villamos berendezést javít, karbantart, kezelését betanítja
 • Villamos forgógépet szerel
 • Transzformátort szerel
 • Villamos gépet, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja
 • Szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet helyez el
 • Szabadvezetéket szerel
 • Szabadvezetéki kötést készít
 • Kábelt fektet tartószerkezetre, talajba
 • Kisfeszültségű kábelen végkiképzést, kötést készít
 • Vízzáró, tűzterjedést gátló kábelátvezetést készít
 • Szabadvezeték- és kábelhálózatot javít, karbantart
 • A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához
 • Szükség szerint méréseket és vizsgálatokat végez
 • Villamos berendezés érintésvédelmi rendszerén szerelői ellenőrzést végez
 • Üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végez
 • Hiba meghatározáshoz méréseket, vizsgálatokat végez
 • Munkájában figyelembe veszi és alkalmazza az érintésvédelmi szabályokat
 • Munkájában figyelembe veszi és alkalmazza a munkavégzés helyszínére vonatkozó különleges szabályokat

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0941-06 Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata
 
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
 
 • Szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végez
 • Érintésvédelmi módot megállapít
 • EPH kialakítást ellenőriz
 • Védővezető és a nullavezető szétválasztását vizsgálja
 • Nullázás (TN rendszer) kialakítását ellenőrzi
 • Hurokellenállást mér
 • Kioldószervet ellenőriz, értékel
 • Megengedettnél nagyobb impedancia okát feltárja
 • Védőföldeléses (TT) rendszer kialakítását ellenőrzi
 • Földelési- és földelési-hurok ellenállást mér
 • Szigetelt (IT rendszer) érintésvédelmét ellenőrzi
 • Földelési ellenállást és zárlati áramot mér
 • Védővezető nélküli érintésvédelmi módokat ellenőriz
 • Szigetelési ellenállás méréseket végez
 • Hibákat feltár, és minősít
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzít
 • Érintésvédelmi minősítő iratot készít

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0902-06 Kisfeszültségű FAM szerelés
 
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
 
 • Feszültség alatti munkálatokat végez kisfeszültségen
 • Létesítési, üzemzavar-megelőzési és javítási, karbantartási feladatok végzése közcélú vagy saját tulajdonú kisfeszültségű villamos hálózatok és berendezések kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében
 • Szakmai, munkavédelmi ismeretei és felszerelései használatával végez munkát kisfeszültségű szabad vezetékeken, kábelhálózatokon, elosztó-, kapcsoló-, mérő- és vezérlő berendezéseken
 • Mérőhelyi munkálatokat végez
 • Áramváltót cserél
 • Csatlakozót szerel (lámpatest fel-, és leszerelés is) szigetelt és csupasz egysíkú hálózaton
 • Csatlakozót szerel (lámpatest fel-, és leszerelés is) csupasz többsíkú hálózaton
 • Közvilágítást karbantart, üzemeltet (lámpatest csere, szerelvénycsere)
 • Kisfeszültségű készüléket cserél elosztói berendezésekben (biztosítóaljzat,
 • gyűjtősín, mágneskapcsoló, sorkapocs)
 • Kábelszerelést végez (ki-, bekötés, összekötő szerelés, leágazó szerelés)
 • Elosztó biztosító szekrény létesít, cserél
 • Szigetelőcserét végez
 • Vezeték beszabályozást végez
 • Tartószerkezetet cserél
 • Távtartó felhelyezést végez

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2674-06 Középfeszültségű FAM szerelés
 
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
 
 • Feszültség alatti munkálatokat végez középfeszültségen 16
 • Létesítési, üzemzavar-megelőzési és javítási, karbantartási feladatokat hajt végre közcélú vagy saját tulajdonú középfeszültségű villamos hálózatok és berendezések kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében
 • Szakmai, munkavédelmi ismeretei és felszerelései használatával végez munkát középfeszültségű szabadvezetékeken, kábelhálózatokon és a hálózatok részét képező elosztó-, kapcsoló-, mérő- és vezérlőberendezéseken

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2675-06 Nagyfeszültségű FAM szerelés
 
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
 
 • Feszültség alatti munkálatokat végez nagyfeszültségen
 • Nagyfeszültség érintésével és nagyobb, mint 10 kV/m térerősség közelében a távvezetéki oszlopról, alállomási tartószerkezetről, egyes, kettős, hármas és négyes tartó- és feszítő szigetelőláncon, köteges áramvezetőn és védővezetőről végez szigetelőlánc- és tagcserét, -toldást, szerelvénycserét, -pótlást
 • Vezeték vizsgálatot és sodronyjavítást végez

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2711-06 Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • Hatályos jogszabály szerint felülvizsgálja a hatályos szabvány szerint az erősáramú villamos berendezést
 • Ellenőrzi, megvizsgálja és a felülvizsgálatban felhasználja az előírt dokumentáció meglétét (tűzveszélyességi osztályba sorolás, áramköri rajzok, érintésvédelmi minősítő iratok, villámvédelmi felülvizsgálati, ÉVF és VVF jegyzőkönyvek, Ex és CE bizonylatok)
 • Villamos berendezést tűzveszélyességi osztályba sorolással összevet
 • Általános védőintézkedéseket ellenőriz
 • Energiaellátó berendezéseket és elosztóhálózatot ellenőriz
 • Épületek és helyiségek villamos berendezését felülvizsgálja
 • Vezetékhálózatok szigetelési ellenállását méri
 • Hiány esetén áramköri rajzokat felvételez
 • Hiány esetén - tájékoztató jelleggel - helyiséget, szabadteret tűzveszélyességi osztályba sorol
 • Áramköri rajzok alapján túláramvédelmet értékel
 • Hibákat tár fel, azokat minősíti
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzít
 • Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1403-06 Műszaki ügyvitel
 
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
 • Vezeti az üzemi naplót
 • Kapcsolási sorrendet készít
 • Feszültségmentesítési utasítást készít
 • Vezeti a karbantartási naplót
 • Vezeti a napi biztonságtechnikai nyilatkozatot
 • Dokumentálja a munkaterület átadás-átvételét
 • Vezeti a minőségügyi naplót
 • Megírja a munkautasítást az idegen személynek, ha az munkavégzés céljából érkezett
 • Kommunikál az üzemirányítóval (MAVIR, KDSZ, ÜIK)
 • Vezeti a védelmi működési naplót

 

Álláshirdetés!
10 éve működő felnőttképzési intézmény jó kereseti lehetőséggel keres megfelelő iskolai végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, munkájára igényes munkatársakat az alábbi munkakörök betöltéséhez:
 • angol és német nyelvtanár
 • informatika tanár
Fényképes Europass önéletrajzokat a palyazat@ioszia.hu e-mail címre várjuk!

Tanfolyamok, képzések GyöngyösönSzakmai képzések Nyelvi képzések Vállalati képzések Mestergazda program Oktatási szolgáltatások

Felnőttképzés: Miskolcon, Egerben, Gyöngyösön, Salgótarjánban, Hatvanban, Jászberényben, Gödöllőn, Mezőkövesden, Füzesabonyban, Szolnokon, Hevesen és Észak-Magyarországon

Tanfolyamok városok szerint ABC sorrendben

Tanfolyamok, képzések Balassagyarmaton   | Tanfolyamok, képzések Egerben   | Tanfolyamok, képzések Füzesabonyban   | Tanfolyamok, képzések Gyöngyösön   | Tanfolyamok, képzések Hatvanban   | Tanfolyamok, képzések Jászberényben   | Tanfolyamok, képzések Mezőkövesden   | Tanfolyamok, képzések Miskolcon   | Tanfolyamok, képzések Pásztón   | Tanfolyamok, képzések Salgótarjánban  

Kiemelt tanfolyamok, képzések

Felnőttképzés | Informatikai képzés | Angol nyelvtanfolyam Gyöngyös | Szakirányú angol, német nyelvvizsga Gyöngyösön | Angol Nyelvvizsga Gyöngyösön | ECDL tanfolyam Gyöngyös | Szakmai tanfolyamok Gyöngyös | Nyelvi tanfolyamok Gyöngyös | Vállalati tanfolyamok Gyöngyös | Ipari, Gépészeti tanfolyamok | Pedagógiai, szociális tanfolyamok Gyöngyös | Média

IOSZIA Felnőttképzési Intézmény                                                                                                                                            CSS Valid  |  HTML Valid

Érintésvédelmi erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló tanfolyam